A fost instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

Decretul de promulgare și Legea cu privire la Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării și privind modificarea unor acte normative au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării va avea misiunea de a consolida cooperarea dintre instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine, care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. Instituția va implementa măsurile ce se impun pentru a asigura securitatea spațiului informațional și pentru a crește gradul de reziliență al societății în fața amenințărilor.

Măsurile realizate de acest Centru, în raport cu alte autorități și mediul privat, vor avea caracter de recomandare. Centrul va avea dreptul să înainteze autorităților publice propuneri de modificare a cadrului normativ, dar și să sesizeze organele de drept în cazul depistării încălcărilor legislației naționale în domeniu.

Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării va fi condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea președintelui Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Candidatura directorului va fi selectată în urma unui concurs public organizat de șeful statului. Directorul va fi asistat de un adjunct, numit în funcție de președintele țării, la propunerea directorului Centrului. Totodată, în cadrul Centrului va fi constituit un Consiliu, constituit din 11 membri, desemnați de autoritățile publice și societatea civilă, care va evalua activitatea instituției.

Legislativul, prin intermediul comisiilor parlamentare de profil, va exercita controlul parlamentar asupra activității Centrului.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Până la definitivarea procesului de instituționalizare a activității Centrului, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, președintele Republicii Moldova va înainta Parlamentului candidatul la funcția de director al Centrului pentru a fi numit în funcție pe un termen provizoriu de 12 luni. Directorul Centrului în termen de două luni de la numirea în funcție, va prezenta Parlamentului spre aprobare structura Centrului, efectivul-limită și concepția de comunicare strategică și contracarare a dezinformării, a acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor străine. În termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile statului și instituțiile publice vor desemna membrii Consiliului în conformitate cu prevederile art. 14.