Executivul a mai denunțat două acorduri cu CSI

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi denunțarea a două acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente.

Este vorba despre proiectul de lege privind denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul protecției muncii, încheiat la Moscova în anul 1994.

„Odată cu semnarea Acordului de Asociere RM-UE, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să transpună în cadrul normativ național un șir de Directive UE care vizează domeniul securității și sănătății în muncă. Transpunerea Directivelor UE fortifică și mai mult cadrul național și reduce necesitatea de a acționa în cadrul acordului CSI. În virtutea celor expuse, Acordul respectiv își pierde actualitatea și devine inoportun pentru Republica Moldova. Denunțarea este inevitabilă și nu este nevoie de anumite acțiuni pentru menținerea calității de parte a Republicii Moldova în Acord”, se arată în nota explicativă la proiect.

De asemenea, membrii Guvernului au aprobat și proiectul de lege privind denunțarea Acordului privind schimbul de informații despre situațiile excepționale cu caracter natural și tehnogen, cooperarea informațională la lichidarea consecințelor lor și acordarea de ajutor populației sinistrate, semnat la Ialta, în 2003.

Ministerul de Interne, care este autorul denunțării acestui acord, a motivat denunțarea acestuia prin lipsa de aplicabilitate, depășirea termenului îndelungat, învechirea morală și necorespunderea realității. „Angajamentul de a adopta parcursul european au schimbat prioritățile și necesitățile de cooperare ale Părților. De-a lungul timpului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în calitate de autoritate națională responsabilă de implementarea efectivă a acestui tratat, nu a fost inclusă în procesul de schimb de informații despre situațiile excepționale cu caracter natural și tehnogen, cooperarea informațională la lichidarea consecințelor lor și acordarea de ajutor populației sinistrate în spațiul CSI”, a mai argumentat MAI.

Amintim că săptămâna trecută, Guvernul a mai denunțat trei acorduri cu CSI. Este vorba de Acordul cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre CSI, precum și Acordul de colaborare privind formarea a spațiului unic educațional în țările membre. Totodată, Cabinetul de Miniștri a votat pentru denunțarea Acordului cu privire la furnizarea privilegiată către Trupele de Grăniceri ale statelor membre ale Comunității a tehnicii speciale și a altor mijloace materiale necesare Trupelor de Grăniceri.

Anterior, au fost denunțate acordul privind interacțiunea în domeniul preîntâmpinării și lichidării consecințelor situațiilor excepționale și Convenția cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente.

Republica Moldova a semnat aproximativ 330 de acorduri în cadrul CSI.

În luna mai Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că se va renunța la Convenția cu privire la Adunarea Interparlamentară a statelor membre ale Comunității Statelor Independente, adoptată la 26 mai 1996, întrucât țara noastră nu mai rezonează cu actualele politici, obiective și decizii ale acestui for. Republica Moldova urma să achite în acest an o cotizație de membră a Adunării Interparlamentare a CSI în valoare de 5,8 milioane de lei.