Realitatea.md publică prima reacție a Procuraturii Anticorupție … cu privire la rezultatele concursului din 2022

Procuratura Anticorupție (PA) nu comentează. Este răspunsul conducerii instituției pentru Realitatea.md, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat Opinia separată a celor trei membri ai CSP cu privire la rezultatele concursului din 2022.

În documentul semnat de către membrii CSP Eduard Varzar, Angela Motuzoc și Inga Furtună este explicat de ce numirea Veronicăi Dragalin în funcția de șef al Procuraturii Anticorupție nu corespunde normelor legale.

Veronica Dragalin nu putea fi admisă la concursul pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție, pentru că nu are studiile necesare, iar Consiliul Superior al Procurorilor nu este în drept să se pronunțe pe seama echivalării diplomei de studii.

Această concluzie figurează într-un document cu opinia separată a trei membri ai CSP, inclusiv președintele instituției.

OPINIE SEPARATĂ formulată de către Eduard Varzar, Inga Furtună membri ai Consiliului Superior al Procurorilor și Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor față de hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-93/2022 din 30.05.2022 (art.74 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură)

Prin hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-51/2022 din 30.05.2022, s-a decis „1. A lua act de dosarele candidaților admiși în concursul la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 2. A constata eligibilitatea procedurilor de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. 3. A stabili data desfășurării interviului în cadrul procedurii de selecție a candidatului la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție – 07.06.2022.”, soluție adoptată cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.

Nu susținem hotărârea vizată a Consiliului Superior al Procurorilor și, fiind în dezacord cu poziția majorității, care a votat pentru adoptarea acesteia, formulăm prezenta opinie separată, în vederea expunerii raționamentelor de care ne-am condus.

Pentru concretizare notăm că noi am semnat hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-51/2022 din 30.05.2022, însă acest fapt nu reprezintă acordul nostru cu soluția adoptată de majoritatea membrilor prezenți în ședință, ci rezultă din obligația stabilită prin prevederile art.77 alin.(7) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, potrivit cărora „Hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor sînt motivate, sînt semnate de toți membrii prezenți în ședință și se publică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor.

Hotărîrile Consiliului Superior al Procurorilor sînt semnate olograf sau, după caz, prin aplicarea semnăturii electronice.”, circumstanță care ne-a determinat ca, alături de semnătură, să facem consemnarea despre formularea opiniei separate.

Potrivit părții motivatoare a hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-93/2022, „În cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din data de 30.05.2022 au fost analizate dosarele de concurs ale candidaților, prin prisma respectării procedurilor legale, aferente etapei de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.

Ținând cont de raționamentele de drept și de fapt care au generat acest exercițiu de referință, în rezultatul deliberării și exprimării votului de către membrii prezenți în ședință, Consiliul Superior al Procurorilor ia act de dosarele candidaților Victor Brînză, Octavian Iachimovschi, Adrian Bordianu și Veronica Dragalin, admiși în concursul la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție și constată eligibilitatea procedurilor de preselecție a candidaților nominalizați.

În aceeași ordine de idei, având în vedere dispozițiile art.251 alin.(10) din Legea nr.3/2016, referitor la data limită de desfășurare a probei interviului, Consiliul Superior al Procurorilor a convenit asupra zilei de 7 iunie 2022 pentru intervievarea candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.”.

Constatăm că, la adoptarea hotărârii de referință, colegii noștri, majoritatea membrilor din Consiliul Superior al Procurorilor, nu au luat în considerație prevederile normative care se circumscriu procedurii de apreciere și soluționare a raportului juridic dedus pentru examinare.

În dosarul său de concurs XXX a prezentat în copii Diploma de studii eliberată în anul 2008 de Duke University (din Durham, Carolina de Nord, SUA) care atestă gradul „Bachelor of Science” (în domeniul biologie și chimie, după cum rezultă din CV XXX) și Diploma de studii eliberată în anul 2011 de University of Virginia School of Law (din Charlottesville, Virginia, SUA), care atestă gradul „Juris Doctor”.

Proveniența acestor diplome din sistemul educațional al altui stat, pe lângă faptul că sunt în copii neautentificate și nici nu sunt traduse în limba de stat, fac imposibilă atribuirea automată (fără verificările de rigoare) a acestora la categoriile de acte de studii prescrise de lege cum sunt „diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului”.

Aplicând prevederile legii și potrivit competențelor stabilite, nici Comisia de preselecție și/sau nici Consiliul Superior al Procurorilor nu sunt în măsură să constate, din oficiu, dacă un act de studii, dacă un titlu profesional sau dacă, eventual, un „alt act de studii în domeniul dreptului”, obținute / acordate în baza studiilor într-un alt stat (pentru care art.20 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3/2016 impune condiția de a fi recunoscut și echivalat în modul corespunzător) reprezintă un corespondent al studiilor superioare de licență și de master așa cum acestea sunt definite în baza standardelor naționale.

În Republica Moldova structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor5 este Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, care este persoană juridică subordonată Ministerului Educației, iar procedura nemijlocită este prevăzută de Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate, aprobat prin Ordinul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nr.1702 din 26.12.20196.

Diploma din SUA a Veronicăi Dragalin, echivalată în Moldova post-factum

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) confirmă pentru Realitatea.md că diploma din SUA deținută de șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a fost echivalată după ce Dragalin a fost numită în funcție, dar nu până la depunerea dosarului de participare la concursul pentru ocuparea funcției de procuror șef la PA, așa cum prevede legea.

„Dosarul pe numele Dragalin Veronica a fost înregistrat în Sistemul de management al documentelor electronice, gestionat de către Ministerul Educației și Cercetării, cu nr. 11078 la 29.09.2022. Urmare a analizei dosarului, a fost emis Certificatul de recunoaștere și echivalare nr. 03/3-09/4539 din 13.10.2022”, este precizarea făcută de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru Realitatea.md.

Așa dar, diploma de studii din SUA, prezentată de Veronica Dragalin la concursul din primăvara anului 2022 a fost echivalată abia în octombrie 2022, după ce aceasta a intrat în funcția de șef PA.

Astăzi, pe site-ul CSP a fost publicată Opinia separată a trei membri CSP cu privire la numirea Veronicăi Dragalin în funcția de șef al PA. În document se precizează că Dragalin nu putea fi admisă la concurs, deoarece nu întrunește mai multe criterii, unul dintre care este neechivalarea actelor de studii.

”În dosarul său de concurs XXX a prezentat în copii Diploma de studii eliberată în anul 2008 de Duke University (din Durham, Carolina de Nord, SUA) care atestă gradul „Bachelor of Science” (în domeniul biologie și chimie, după cum rezultă din CV XXX) și Diploma de studii eliberată în anul 2011 de University of Virginia School of Law (din Charlottesville, Virginia, SUA), care atestă gradul „Juris Doctor”. Proveniența acestor diplome din sistemul educațional al altui stat, pe lângă faptul că sunt în copii neautentificate și nici nu sunt traduse în limba de stat, fac imposibilă atribuirea automată (fără verificările de rigoare) a acestora la categoriile de acte de studii prescrise de lege cum sunt „diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului”.

Până la ora publicării articolului, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) nu au comentat această situație scandaloasă.

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, numită în această funcție la data de 15 iunie 2022, indică în CV că în 2008 și-a luat licența în domeniul științelor (biologie, chimie și biochimie), în cadrul Universității Duke din Carolina de Nord, iar în 2011 și-a susținut teza de doctor în drept în cadrul University of Virginia School of Law. Activitatea la PA, Dragalin a început-o în august 2021.