Serviciul Vamal vine cu precizări privind vămuirea mijloacelor de transport mai vechi de 7 ani

Mijloacele de transport cu numere străine cu termenul de exploatare mai mare de 7 ani la data achitării drepturilor de import, care circulă pe teritoriul Republicii Moldova cel puțin 90 de zile cumulativ, sunt plasate sub regimul vamal de import. Șoferii vor achita acciza în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2023.

În cazul în care termenul de admitere temporară de 180 de zile sau de 3 ani a fost încălcat, atunci funcționarul vamal va fi obligat să aplice sancțiuni contravenționale pentru depășirea duratei de aflare a mijlocului de transport pe teritoriul Republicii Moldova, a explicat șeful secției destinații vamale din cadrul Serviciului Vamal, Valeriu Cozârev. Potrivit lui, o altă condiție este ca mijloacele de transport să nu fie transmise pe teritoriul țării noastre. Dacă acest fapt va fi constatat de către Serviciul Vamal, la fel va fi întocmită o sesizare iar pasibili de răspundere contravențională vor fi ambele persoane. De asemenea, va fi verificată și plata integrală a vinietei.

„Aceste mijloace de transport să fi fost introduse și declarate prin acțiuni în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2022. În perioada respectivă, aceste mijloace de transport să se aflat pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă de 90 de zile cumulativ. Să fie prezentată dovada achitării vinietei în mărime integrală. La momentul vămuirii sunt obligați să prezinte declarația vamală DV6, pașaportul tehnic al mijlocului de transport, contractul sau alt document care atestă dreptul de proprietate asupra acestui mijloc de transport”, a explicat funcționarul pentru Radio Moldova.

Valeriu Cozârev a mai precizat că proprietarii de automobile cu numere de înmatriculare străine care au fost accidentate sau vândute la piese vor achita o taxă unică în valoare de 15 mii de lei, pentru a fi excluse din Sistemul informațional al Serviciului Vamal.

Amintim că începând cu 1 ianuarie 2024, va intra în vigoare noul Cod vamal, iar una dintre prevederile acestuia este limitarea aflării pe teritoriul Republicii Moldova până la 180 de zile pe parcursul unui an a mijloacelor de transport care au plăcuțe cu număr de înmatriculare pe teritoriul altui stat.

În prezent, în Republica Moldova circulă aproximativ 180 de mii de mijloace de transport care sunt plasate sub regimul vamal de admitere temporară. 15 mii dintre acestea sunt înregistrate în România.