Ministerul Finanțelor anunță că deficitul bugetar constitui 18,327 miliarde de lei

Veniturile bugetului public național au însumat 38,8 de miliarde de lei în cinci luni ale anului, cu 15,8% (5,31 miliarde) mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022, arată datele Ministerului Finanțelor.

Cheltuielile bugetului public național s-au cifrat la 45 de miliarde de lei, cu 8,2 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile mai mari față de venituri a generat un deficit al bugetului public național al Republicii Moldova a atins 6,2 miliarde de, față de 3,2 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut.

În data de 22 iunie, Parlamentul a aprobat proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în cea de-a doua lectură.

Modificările se referă la majorarea intrărilor de granturi externe și direcționarea acestora spre măsurile de dezvoltare a economiei naționale, în special pentru suplinirea Fondului rutier, Fondului național de dezvoltare regională și locală, Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural și programelor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului de stat se propun a fi majorate cu 1,406 miliarde de lei. Respectiv, veniturile se vor majora până la 66,274 miliarde de lei, iar cheltuielile – până la 84,602 miliarde de lei. Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli ale bugetului de stat nu vor avea impact asupra soldului (deficitului) bugetului de stat pentru anul 2023, vor fi operate modificări a structurii surselor de finanțare a deficitului bugetului de stat. Astfel, deficitul bugetar rămâne neschimbat față de cel aprobat și va constitui 18,327 miliarde de lei.