Alexandru Holostenco: „Exodul specialiștilor din sistemul medical este o problemă serioasă care trebuie abordată urgent

Vicepreședintele PDCM, Dl Alexandru Holostenco – Director al Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, împreună cu colegii noștri din Departamentul tematic – „Medicină și Protecție Socială”:

Dna Marina Golovaci – Director IMSP AMT Botanica,

Dna Lilia Ignatiuc – ex-vicedirector al Spitalului de Psihiatrie din Bălți și

Dl Iulian Oltu – ex-Director al Spitalului de Dermatologie și Boli Comunicabile din Chișinău, asistați de alți colegi specialiști în domeniul medical, au analizat starea de lucruri pe mai multe dimensiuni în sistemul public de ocrotire a sănătății.

Despre situația privind salarizarea personalului medical și sistemul de evaluare a performanțelor instituțiilor medicale, echipa de specialiști ai PDCM în domeniul medicinii  s-a expus în cadrul acestei intervenții publice.

Dl Alexandru Holostenco:

„Exodul specialiștilor din sistemul medical este o problemă serioasă care trebuie abordată urgent. Tinerii specialiști, dar cei experimentații părăsesc țara în căutarea unor oportunități mai bune, iar aceasta lasă un gol imens în sistemul nostru de sănătate.

De ce în 2020, an cu criză pandemică și cu o secetă istorică , cu declin economic majorarea salariului personalului medical constituia o prioritate pentru autorități, iar acum această categorie de angajați este unica care nu a primit măcar  1% majorare?

În campanie electorală pe agenda politică a partidului de guvernămînt  figura ,,Majorarea salariilor medicilor și farmaciștilor, cadrelor medicale cu studii medii și farmaceutice și altor lucrători din domeniu, astfel ca ele să devină cu adevărat atractive și echitabile”.

După doi ani de guvernare, aceste promisiuni nu au fost îndeplinite, iar salariile nu au fost nici măcar indexate în conformitate cu normele legale. Acest lucru se întâmplă într-un context în care inflația a atins cote fără precedent în ultimii 20 de ani.

Lipsa de resurse financiare invocată de guvern ca scuză pentru neîndeplinirea promisiunilor salariale este inacceptabilă. Este evident că prioritățile guvernării sunt îndreptate către alte categorii privilegiate, în detrimentul sistemului medical și al cetățenilor noștri. Această abordare nu poate fi tolerată și reprezintă o nedreptate flagrantă.

Partidul Dezvoltării și consolidării Moldovei propune o abordare realistă și sustenabilă pentru a rezolva această situație. Analizând situația fondurilor din sistemul de asigurări medicale, am constatat că există un sold istoric de 1,35 miliarde de lei. Această sumă imensă ar trebui utilizată în interesul cetățenilor, personalului medical, inclusiv și pentru a asigura accesul la medicamente, servicii medicale și pentru a îmbunătăți calitatea alimentației, având în vedere creșterea prețurilor din anul 2022.

Considerăm, că salariile personalului medical este necesar și posibil de indexat măcar la nivelul inflației de la sfârșitul anului trecut – 30%. Costul estimativ al acestei majorări nu ar depăși 700 mln.lei, sumă care ar putea fi acoperită din următoarele surse identificate de specialiștii din PDCM:

         – soldurile cumulative CNAM – care la 31 decembrie 2022 constituiau – 1,3 miliarde lei;

         – suma de 923,7 milioane lei cu care au fost diminuate transferurile de la bugetul de stat pentru categoriile asigurate de Guvern pentru anul 2023;

         – suma de 34 milioane lei acumulată suplimentar din achitările persoanelor neangajate în cimpul muncii – comparativ cu suma aprobată anual

         – acumularea suplimentară la capitolul alte venituri cu 64 milioane lei

Aceste mijloace de peste 2,3 mlrd.lei aparțin sistemului medical al țării, dar nu sunt puse la dispoziția medicinii naționale – sunt orientate spre alte cheltuieli – inclusiv, întreținerea preferențială a conducerii de vârf a guvernului.

Solicităm guvernării să fie una responsabilă și transparentă, care să pună în prim-plan interesele cetățenilor și să asigure un sistem medical eficient și echitabil”

Dna Marina Golovaci – Președintele Organizației Teritoriale PDCM din mun. Chișinău:

„Aș dori să discutăm despre problemă stringentă, cu care se confruntă la moment sistemul medical, și anume Evaluarea activității instituțiilor medicale în baza indicatorilor pe performanță elaborate și aprobate recent, la data de 26 iunie 2023, de către Ministerul Sănătății.

În primul rând vrem să menționăm că pentru prima data din anul 2016, de cînd au fost introdusă evaluarea managerială a instituțiilor medicale, acești indicatori au fost aprobați cu o întârziere de 1 an și jumătate!!!

Adică, în luna iunie 2023 au fost stabilite niște obiective și sarcini pentru activitatea instituțiilor în anul 2022!

Cum poți stabili niște cerințe de raportare, după ce acestea rapoarte deja au fost prezentate?! E ca și cum ai înainta studentului întrebări la examen, după ce acest examen a fost deja susținut jumătate de an în urmă!!!

Este o încălcare flagrantă și grosolană a principiului fundamental și elementar al aplicării normei juridice în timp – or actele normative aplicate nu pot avea efect retroactiv!

Actuala conducere a MS a putut face așa ceva!

Acum să vedem ce prezintă acești indicatori:

      unul din ei se referă la numărul de pacienți care se infectează sau obțin complicații în timpul aflării lor în spitale (rata infecțiilor nosocomiale sau infecții asociate actului medical din numărul total de pacienți externați și decedați în spital).

Si vă greșiți amarnic, dacă credeți că cu cît aceasta rată e mai mica cu atît instituția este mai performantă. Invers, conform noilor indicatori aprobați de MS toate spitalele urgent trebuie să majoreze numărul persoanelor infectate și să facă tot posibilul ca să aibă mai multe complicații pentru a crește acest indicator de la media actuală pe țară de 0,6 % la circa 3-10% din numărul total de pacienți internați sau decedați în spital! Majorare ,,peste noapte” și retroactivă de 10 ori! Deci, de azi înainte să nu vă mirați dacă veți căpăta infecții după aflarea dumneavoastră în staționare! Pur și simplu managerii for face tot posibilul pentru a realiza performanța stabilită de specialiștii de la Minister.

      Un alt indicator care se referă, în viziunea specialiștilor MS, la ,,calitatea serviciilor medicale prestate” în cadrul instituțiilor de ambulator și asigură ,,înalta satisfacție a medicului și pacientului” este utilizarea Sistemului informațional SIA AMP!

Astfel, 2 din 4 indicatori aprobați pentru medicii de familie și medicii specialiști de profil se referă la introducerea vizitelor în SIA AMP la rata de 90% și mai mult!

Dragi colegi de la Minister, vă aducem aminte că tot voi ați venit cu inițiativa creării unei Comisii vaste intersectoriale, cu implicarea structurilor guvernamentale și internaționale la nivel de Parlament, care a constatat că sistemele informaționale existente sunt nefuncționale, neaplicabile, total defectuoase, și necesită o reformatare și restructurare la nivel atât tehnic , cit și conceptual!

Despre care utilizare a sistemului putem vorbi dacă la moment sistemul informațional medical este total blocat deja timp de o săptămână, și aceste blocaje și frânări erau prezente cu regularitate pe parcursul anului 2022! Aceasta, în viziunea unora, reprezintă calitatea și performanța instituțională, când medicul așteaptă să se încarce sistemul, iar pacientul așteaptă la ușa medicului?!

Știm că unii vor încerca să ne reproșeze că acești indicatori sunt doar pentru manageri! Nu. Indicatorii instituționali sunt elaborați și reflectă activitatea întregii instituții și se realizează de toți angajații acesteia, reflectând performanța colectivă!

Pentru aceasta sistemul medical are nevoie de niște indicatori aplicabili, care să fie în beneficiul pacientului și a actului medical

Din numele Blocului medico-social al PDCM si din numele multor-multor conducători de instituții medicale solicităm revizuirea indicatorilor menționați în contextul legalității, aplicabilității și logicii clinico-sanitare ale acestora!

Dragi colegi, Vă felicit cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Internațională a lucrătorului medical și farmacistului, vă doresc tuturor multă sănătate fizică și mentală și țin să vă spun că sistemul medical din Republica Moldova este unul puternic și va rezista oricăror provocări!”