PDCM insistă asupra unor aspecte ce ține de Reforma administraţiei publice centrale

Odată cu creșterea sărăciei în țară, se face tot mai simțită de cetățeni și business povara administrativă și financiară a serviciilor publice / reglementărilor, prestate contra plată de către autoritățile publice.

În acest context, PDCM insistă asupra abordării următoarelor aspecte în cadrul reformei administraţiei publice centrale. Tatiana Iovv, doctor în economie, vine cu mai multe propuneri:

  1. Revizuirea și anularea reglementărilor nefundamentate, modernizarea și diminuarea costurilor acestora;
  2. Reglementarea/plafonarea cheltuielilor autorităților administrative, care prestează servicii publice, întru eficientizarea gestionării banilor publici;
  3. Aplicarea Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare pentru personalul angajat în autoritățile care prestează servicii publice/reglementări, a acelorași principii de echitate și nediscriminare valabile pentru cadrele didactice, medici, polițiști, dar și pentru funcționarii publici care elaborează politici, de calitatea cărora depinde nivelul de bunăstare a cetățenilor.

Ion Chicu, președintele PDCM, susține că economia se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv, în urma modificărilor legislative aprobate la sfârșitul anului 2022 – ne referim la modificările operate în politica bugetar-fiscală, majorări de taxe, creșterea tarifelor, etc. 

Acestea sunt premise care afectează situația în economie, iar statul ar fi bine să vină cu unele acțiuni ce ar stimula activitatea economică. 

Cu toții observăm că serviciile publice au fost transformate într-o sursă de venit pentru stat, care sunt cheltuieli suplimentare suportate de business, mai spune Ion Chicu.